Naujo pranešimo sukūrimas

            Norėdami sukurti naują pranešimą, prisijunkite prie MDAS verslininko portalo ir pasirinkite operacijas: Pranešimai Naujas pranešimas. Sistema pateiks langą, kuriame turite pasirinkti pranešimo, kurį norite pateikti į MDAS, tipą (žr.: pav. 2.2.1.1).

naujo pranesimo kurimas

pav. 2.2.2.1 Kuriamo pranešimo tipo pasirinkimo langas

            Atsidariusiame lange išskleiskite sąrašą ir iš jo pasirinkite reikalingą pranešimo tipą (paspauskite atitinkamo tipo pavadinimą pele, pvz., „Eksporto deklaracija eksporto įstaigoje (IE515LT)“). Pasirinkę tipą, paspauskite mygtuką „Kurti pranešimą“. Sistema pateiks pranešimo duomenų įvedimo langą (žr.: pav. 2.2.2.2, čia pateikiamas eksporto deklaracijos eksporto įstaigoje pranešimo pagrindinių duomenų įvedimo langas).

pav. 2.2.2.2 Eksporto deklaracijos eksporto įstaigoje pagrindinių duomenų įvedimo langas

            Kiekvieno tipo deklaracijos duomenų įvedimo langas yra sudarytas iš trijų pagrindinių dalių (žr.: pav. 2.2.2.3):

langu dalys

pav. 2.2.2.3 Pagrindinės deklaracijos lango dalys

1.   Kairysis meniu medis.

2.   Pagrindinių operacijų juosta:

2.1. „Išsaugoti“ – pranešimas išsaugomas vartotojo nurodytoje direktorijoje. Operacija naudojama, norint išsaugoti nebaigtą pranešimą arba ruošinį. Operacijos žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo išsaugojimas.

2.2. „Tikrinti“ – operacija naudojama pranešimo formoje įvestų duomenų patikrinimui. Operacijos žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo duomenų tikrinimas.

2.3. „Pasirašyti elektroniniu būdu“ – operacija naudojama, norint pasirašyti paruoštą dokumentą. Operacijos žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo pasirašymas.

2.4. „Siųsti“ – operacija naudojama paruošto pranešimo išsiuntimui į nurodytą Muitinės įstaigą. Operacijos žingsniai detaliai aprašomi skyriuje „Pranešimo išsiuntimas.

3.   Pagrindinis duomenų langas – čia pateikiamas pranešimo pavadinimas ir duomenų laukai.

            Bet kurio tipo deklaracijų pranešimams formos laukai, kurie privalo būti užpildyti, žymimi žvaigždutės (žym.: *) simboliu, pavyzdžiui, laukas LRN.

            Duomenys, kurie turi būti įvedami į formą, gali būti trijų tipų:

            Tušti laukai reiškia, kad juos pildyti turite patys (pvz., LRN numeris turi būti įvedamas vartotojo).

            Laukai, prie kurių yra paieškos piktograma (žym.: lupa, pavyzdžiui, „Deklaracijos tipas 1 (1.1)“) reiškia, kad reikšmės, įvedamos šiuose laukuose, turi atitikti reikšmes, nurodytas informaciniuose žinynuose. Į tokius laukus reikšmės gali būti įvedamos klaviatūra arba pasirinkus atitinkamą reikšmę informaciniame žinyne. Daugiau informacijos apie informacinių žinynų naudojimą pateikiama skyriuje „Informaciniai žinynai.

            Laukams, kurie turi būti palikti tušti (tai yra, nevedama jokia reikšmė), arba vedamos reikšmės „Taip“ ir „Ne“ (pvz., eksporto deklaracijai eksporto įstaigoje, lauke „Sauga ir saugumas“) yra pateikiami sąrašai, iš kurių galite pasirinkti reikalingą reikšmę.

More:

Informaciniai žinynai

Datos pasirinkimas

Papildomų duomenų įvedimas