Datos pasirinkimas

          Data įvedama, kai pasirenkama atitinkama reikšmė kalendoriuje. Norėdami įvesti datą į tam tikrą datos įvedimo vietą, paspauskite kalendoriaus piktogramą, esančią šalia konkretaus lauko (žr.: pav. 2.2.2.2.1).

data.jpg

pav. 2.2.2.2.1 Datos pasirinkimo piktograma

          Paspaudus kalendoriaus piktogramą, atidaromas datos pasirinkimo langas (žr.: pav. 2.2.2.2.2).

datos pasirinkimas

pav. 2.2.2.2.2 Datos pasirinkimo langas

          Atsidariusiame lange pasirinkite reikalingą datą. Pagal nutylėjimą, pasirinkus datos įvedimo funkciją, atvertame kalendoriuje pažymima einamoji data. Norėdami pakeisti mėnesį, naudokitės „<“ ir „>“ mygtukais. Norėdami pakeisti metus, naudokitės „<<“ ir „>>“mygtukais. Pasirinkę reikalingus metus, mėnesį ir dieną, spustelėkite pele. Datos pasirinkimo langas bus uždarytas, o datos įvedimo lauke matysite norimą datą.

          Norėdami uždaryti datos pasirinkimo langą ir jos neįvesti, paspauskite „x“ mygtuką, esantį datos pasirinkimo lango viršuje, dešiniajame kampe.

          Norėdami ištrinti įvestą datą, paspauskite kalendoriaus ikoną ir atsidariusiame datos pasirinkimo lange paspauskite mygtuką „Išvalyti (žr.: pav. 2.2.2.2.3) – pastaroji operacija tampa aktyvi tik tada, kai laukelyje jau yra įvesta tam tikra reikšmė.

datos isvalymas

pav. 2.2.2.2.3 Datos ištrynimo operacija