Pagrindinės operacijos

            Priklausomai nuo MDAS verslininko portale sukurto vartotojo teisių, prisijungus prie sistemos atitinkamam vartotojui matomos pagrindinės operacijos, esančios pagrindiniame meniu. Jei vartotojui priskirtos pranešimų pateikimo į Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemą teisės, prisijungęs prie sistemos, vartotojas mato meniu punktą „Pranešimai“, kurį pasirinkus prieinamos pagrindinės operacijos, reikalingos pranešimų pateikimui ir valdymui (žr.: pav. 2.2.1.1):

pagr_meniu

pav. 2.2.1.1 Pagrindinis meniu punktas „Pranešimai

    Naujas pranešimaspasirinkus šį meniu punktą, vartotojui bus suteikta galimybė įvesti naujo pranešimo duomenis. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje „Naujo pranešimo sukūrimas.

    Ieškoti pranešimų pasirinkus šį meniu punktą, vartotojui bus pateiktas pranešimų paieškos langas. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje „Pranešimų paieška.

    Įkelti pranešimą pasirinkus šį meniu punktą, vartotojui bus pateikiamas pranešimo, kuris yra išsaugotas kompiuterio standžiajame diske ar išorinėje laikmenoje, įkėlimo į sistemą langas. Operacijos žingsniai detalizuojami skyriuje „Pranešimo įkėlimas.