Pranešimų paieška

            Pranešimų paieška atliekama pagal vartotojo atstovaujamą įmonę, tai yra, jei vartotojui, prisijungusiam prie sistemos yra priskirta daugiau nei viena įmonė, vykdant paiešką, į paieškos rezultatus bus įtraukti tik tie pranešimai, kurie buvo išsiųsti iš tos įmonės, kurią kaip atstovaujamą vartotojas pasirinko prisijungimo metu.

            Norėdami atlikti pranešimų paiešką, meniu pasirinkite: Pranešimai Ieškoti pranešimų. Sistema atvers pranešimų paieškos langą (žr.: pav. 2.2.7.1).

 pav. 2.2.7.1 Deklaracijų paieškos rezultatų tuščia įrašų lentelė

          Pranešimų paieškos langas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių – kairiojoje lango pusėje pateikiami paieškos kriterijų laukai, o pagrindinėje dalyje pateikiami paieškos rezultatai.

          Paieška gali būti vykdoma pagal tokius kriterijus (žr.: pav. 2.2.7.2) kaip: pranešimo „Pavadinimas“ (čia iš iškrentančio sąrašo galite pasirinkti pranešimų, kurių paiešką norite atlikti, pavadinimą), „Data nuo ir „Data iki (šiuose laukuose gali būti nurodomas laiko intervalas, per kurį pranešimai buvo išsiųsti į Muitinės įstaigą. Datos įvedimo operacija aprašyta skyriuje „Datos pasirinkimas). Taip pat galite nurodyti konkrečius pranešimo duomenis tokius kaip: MRN, „Pranešimo ID“ bei LRN. Jei pažymėsite „Susiję“, paieškos rezultatų lange bus pateikti ir paieškos kriterijus atitinkantys pranešimai, ir su jais susiję pranešimai (tokie kaip patvirtinimas ar papildomi sisteminiai pranešimai).

paieskos kriteriju langas

pav. 2.2.7.2 Pranešimų paieškos kriterijų laukai

          Nurodę paieškos kriterijus, paspauskite mygtuką „Ieškoti“. Jei vykdant paiešką dėl nekonkrečių paieškos kriterijų randama per daug pranešimų, sistema perspėja, kad „Jūsų užklausa grąžina per daug rezultatų. Prašome pateikti tikslesnę užklausą.“ (žr.: pav. 2.2.7.3). Tokiu atveju patikslinkite paieškos kriterijus ir pakartokite paieškos veiksmą.

netikslus kriterijai

pav. 2.2.7.3 Pranešimas, pateikiamas vartotojui, kai vykdant paiešką randama per daug pranešimų

          Nurodžius tinkamus paieškos kriterijus, rasti pranešimai pateikiami paieškos rezultatų lange (žr.: pav. 2.2.7.4).

pav. 2.2.7.4 Paieškos kriterijus atitinkančių pranešimų sąrašas

          Paieškos rezultatų langas sudarytas iš dviejų pagrindinių dalių: lentelės „Pranešimo aprašas“, kurioje pateikiama pagrindinė pranešimo informacija (kol nepasirinktas joks pranešimas iš rastųjų, lentelės laukai tušti) ir lentelės „Pranešimai“, kurioje pateikiamas rastų pranešimų skaičius bei visas jų sąrašas.

          Jei paieškos kriterijų įvedimo metu buvo pažymėtas laukelis „Susiję“, paieškos rezultatų lange pateikiamas visas nurodytus paieškos kriterijus atitinkančių pranešimų sąrašas (žr.: pav. 2.2.7.5).

pav. 2.2.7.5 Paieškos kriterijus atitinkančių pranešimų sąrašas kartu su susijusiais pranešimais

          Aplanko piktograma (žym.: aplankas), esanti šalia pranešimo pavadinimo, rodo, jog yra su pranešimu susijusių pranešimų – susiję pranešimai gali būti siųsti vartotojo (pavyzdžiui, prašymas taisyti pateiktą deklaraciją) ir gali būti gauti iš Muitinės deklaracijų apdorojimo sistemos (pavyzdžiui, pateikto pranešimo preliminaraus patvirtinimo pranešimas). Norėdami pamatyti susijusius pranešimus, paspauskite sarassas mygtuką, esantį šalia rasto pranešimo pavadinimo. Susijusių pranešimų sąrašas bus išskleistas (žr.: pav. 2.2.7.6).

pav. 2.2.7.6 Susijusių pranešimų sąrašo peržiūra

          Norėdami peržiūrėti pranešimo informaciją, pele spragtelėkite ant pranešimo pavadinimo. Lentelė „Pranešimo aprašas“ užpildoma pasirinkto pranešimo duomenimis, taip pat tampa aktyvus mygtukas „Peržiūrėti“. Mygtukas „Kurti susijusį“ aktyvuojamas tik tuo atveju, jei pasirinktam pranešimui galima sukurti susijusį pranešimą (žr.: pav. 2.2.7.7).

pav. 2.2.7.7 Paieškos kriterijus atitinkančių pranešimų sąrašas

          Norėdami peržiūrėti detalią pranešimo informaciją, paspauskite mygtuką „Peržiūrėti“. Sistema atvers detalios informacijos peržiūros langą (žr.: pav. 2.2.3.8).

          Duomenų peržiūros lange taip pat pateikiama galimybė išsaugoti peržiūrimą pranešimą – detali operacija pateikiama skyriuje „Pranešimo išsaugojimas.

pav. 2.2.3.8 Pranešimo detalios informacijos peržiūros langas

More:

Atsakymų į išsiųstus pranešimus peržiūra