Papildomų duomenų įvedimas

          Pildant pranešimų formas, vartotojui pateikiami tik pagrindiniai laukai, kuriuos jis turi užpildyti. Tam tikri laukai tampa matomi tik pasirinkus naujų duomenų įvedimo operaciją arba išskleidus papildomų laukų langą. Toliau pateikiami eksporto deklaracijos eksporto įstaigoje formos pildymo atvejų pavyzdžiai.

          Užpildę pagrindinių deklaracijos duomenų laukus, kairiajame meniu medyje pasirinkite meniu punktą „Verslininkai“. Sistema pateiks informacijos apie verslininkus įvedimo laukus (žr.: pav. 2.2.2.3.1).

pav. 2.2.2.3.1 Informacijos apie verslininkus įvedimo laukai

          Atidarytame lange pateikiami tik informacijos apie deklarantą įvedimo laukai. Norėdami įvesti kitų laukų informaciją (pavyzdžiui, eksportuotojo informaciją), paspauskite antraštę „Eksportuotojas (2)“(žr.: pav. 2.2.2.3.2).

eksportuotojo info.jpg

pav. 2.2.2.3.2 Informacijos apie verslininkus įvedimo laukai

          Paspaudus antraštę, pateikiami eksportuotojo duomenų įvedimo laukai (žr.: pav. 2.2.2.3.3).

pav. 2.2.2.3.3 Informacijos apie verslininkus įvedimo laukai

          Kairiajame deklaracijos meniu medyje meniu punktai, pažymėti aplanko simboliu (žym.: aplankas), reiškia, kad yra papildomų, su jais susijusių, meniu punktų, kurie bus matomi, kai paspausite sarassas mygtuką, esantį šalia konkretaus meniu punkto pavadinimo. Taip pat ši piktograma rodo, jog toje deklaracijos vietoje gali būti daugiau nei viena reikšmė. Konkretus reikšmių skaičius rodomas šalia meniu punkto laužtiniuose skliaustuose.

          Kairiajame deklaracijos meniu medyje paspauskite sarassas mygtuką, esantį šalia meniu punkto „Transporto priemonės“ – bus pateikta papildomų meniu punktų (žr.: pav. 2.2.2.3.4).

pav. 2.2.2.3.4 Informacijos apie transporto priemones įvedimo laukai

          Kairiajame deklaracijos meniu medyje pasirinkite punktą „Transporto priemonių išvykstant sąrašas“. Sistema atvers informacijos įvedimo langą (žr.: pav. 2.2.2.3.5). Norint įvesti šią informaciją, reikia paspausti mygtuką „Naujas transporto priemonė išvykstant“. Sistema pateiks duomenų įvedimo laukus (žr.: pav. 2.2.2.3.6).

pav. 2.2.2.3.5 Informacijos apie transporto priemones įvedimo laukai

pav. 2.2.2.3.6 Informacijos apie transporto priemones įvedimo laukai

          Norėdami pridėti papildomą „transporto priemonę išvykstant“, kairiajame meniu medyje paspauskite pagrindinį meniu punktą „Transporto priemonių išvykstant sąrašas“ – bus atidarytas pav. 2.2.2.3.7 langas, kuriame pateikiamas jau įvestų transporto priemonių sąrašas.

pav. 2.2.2.3.7 Informacijos apie transporto priemones įvedimo laukai

          Čia galima pasirinkti naujų duomenų įvedimo operaciją (paspauskite mygtuką „Nauja transporto priemonė išvykstant“), taip pat galima peržiūrėti jau įvestus duomenis (paspauskite mygtuką „Išskleisti) arba juos ištrinti (paspauskite mygtuką „Ištrinti“).