Informaciniai žinynai

          Informaciniai žinynai – tai sąrašai, kuriais naudodamiesi galite įvesti tam tikrų laukų reikšmes. Žinynuose pateikiami galimų reikšmių kodai, matomi užpildytoje deklaracijoje, bei kodų aprašymai.

          Norėdami pasinaudoti informaciniu žinynu, paspauskite šalia atitinkamo lauko esančią paieškos piktogramą, žym.: lupa (žr.: pav. 2.2.2.1.1).

lupa.jpg

pav. 2.2.2.1.1 Informacinio žinyno sąrašo atidarymas

          Pranešimo duomenų įvedimo formoje paspaudus paieškos piktogramą, esančią šalia reikšmės įvedimo lauko, atidaromas naujas langas (žr.: pav. 2.2.2.1.2), kuriame pateikiamas visas galimų kodų, kurie gali būti vedami į atitinkamą lauką, sąrašas.

          Reikšmės sąrašuose pateikiamos abėcėlės tvarka. Į vieną sąrašo puslapį įrašoma ne daugiau kaip 10 reikšmių. Jei kodų sąraše yra daugiau nei 10 reikšmių, jos išskirstomos puslapiais, pavyzdžiui,  pav. 2.2.2.1.2 pateiktame sąraše iš viso yra 255 reikšmės (tai matyti sąrašo apačioje). Taip pat sąrašo apačioje pateikiami valdymo mygtukai, kuriais naudodamiesi galite pereiti iš vieno puslapio į kitą. Paspaudę mygtuką puslapis pirmyn , pereisite į kitą puslapį, paspaudę mygtuką puslapis paskutinis, pereisite į paskutinį sąrašo puslapį. Jei paspausite mygtuką puslapis atgal, grįšite vienu puslapiu atgal, paspaudę puslapis pirmas mygtuką, grįšite į pirmąjį sąrašo puslapį (pastarieji mygtukai tampa aktyvūs tada, kai atidarytas ne pirmas sąrašo puslapis). Kuris puslapis yra pateiktas peržiūros metu, galite matyti sąrašo apačioje (žr.: pav. 2.2.2.1.2, rodoma, jog atverstas pirmas iš 14 puslapis). Taip pat puslapio įvedimo laukelyje, galite nurodyti, kurį puslapį pageidaujate atversti – įrašykite atitinkamą reikšmę į laukelį ir paspauskite mygtuką „Enter“.

kalba.jpg

pav. 2.2.2.1.2 Informacinio žinyno reikšmių sąrašas

          Siekiant supaprastinti reikšmių kodų įvedimą, informaciniuose žinynuose numatyta paieškos galimybė. Paieška gali būti vykdoma pagal kodo reikšmę arba pagal aprašymą. Tarkime, pav. 2.2.2.1.2 pavaizduotame kalbų informaciniame žinyne reikia rasti visas kalbas, kurių kode yra raidė „B“. Iš atsirandančio sąrašo pasirinkite, kad paieška bus vykdoma pagal šalies kodą, į paieškos laukelį įrašykite raidę „B“ ir paspauskite mygtuką „Ieškoti“ (žr.: pav. 2.2.2.1.3).

kalba_b_ieskoti.jpg

pav. 2.2.2.1.3 Informacinio žinyno reikšmės pagal kodą paieška

          Sistema pateiks rastų kodų, kuriuose yra raidė „H“, sąrašą (žr.: pav. 2.2.2.1.4).

          Ieškant reikalingo kodo pagal aprašymą, nebūtina įvesti pilną aprašymo žodį. Paieška gali būti atliekama ir pagal žodžio fragmentą (žr.: pav. 2.2.2.1.5).

kalba_b.jpg

pav. 2.2.2.1.4 Paieškos rezultatų sąrašas

kalba_aprasymas.jpg

pav. 2.2.2.1.5 Paieškos, vykdytos pagal kodo aprašymą, sąrašas

          Jei norite, kad kodų sąraše pasirinkta reikšmė būtų įvesta į pildomą laukelį, pažymėkite atitinkamą reikšmę pele (reikšmė pažymima žalia spalva – žr.: pav. 2.2.2.1.6). Paspauskite mygtuką „Pasirinkti“ arba reikalingą reikšmę du kartus pele. Sąrašas bus uždarytas, o į laukelį bus įvesta pasirinktoji reikšmė.

kalba_b_pasirinkti.jpg

pav. 2.2.2.1.6 Reikšmės pasirinkimas

          Jeigu sąraše pasirinkote tam tikrą reikšmę, tačiau norite ją pakeisti, paspauskite mygtuką „Išvalyti (žr.: pav. 2.2.2.1.7). Po šio veiksmo sąrašas bus uždarytas, o laukelyje įvesta reikšmė ištrinta.

kalba_b_isvalyti.jpg

pav. 2.2.2.1.7 Pasirinktos reikšmės išvalymas

          Norėdami uždaryti atvertą sąrašą ir nepasirinkti jokios reikšmės, paspauskite mygtuką „Atšaukti (žr.: pav. 2.2.2.1.8). Sąrašas bus uždarytas, o laukelyje nebus įvesta jokia reikšmė.

kalba_b_atsaukti.jpg

pav. 2.2.2.1.8 Informacinio žinyno uždarymas nepasirinkus reikšmės