Naujo atstovo registracija

          Norėdami priregistruoti naują atstovą, prisijunkite prie sistemos ir pagrindiniame meniu pasirinkite: Administravimas Tvarkyti atstovus. Sistema atvers įmonei, su kuria prisijungimo metu yra dirbama,  priskirtų vartotojų sąrašą (žr.: pav. 3.1.5.1).

pagrindinis langas

pav. 3.1.5.1 Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas

          Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką „Registruoti atstovą (žr.: pav. 3.1.5.2).

registruoti nauja

pav. 3.1.5.2 Naujo atstovo registracija

          Sistema atvers naujo atstovo duomenų įvedimo langą (žr.: pav. 3.1.5.3).

atstovo informacijos ivedimas

pav. 3.1.5.3 Naujo atstovo duomenų įvedimo langas

          Duomenų įvedimo lange privalomi užpildyti laukai pažymėti žvaigždutės simboliu (žym.: * ). Užpildykite visus privalomus laukus. Norėdami priskirti sertifikatą, paspauskite mygtuką „Pasirinkti“ (žr.: pav. 3.1.5.4).

sertifikatas pasirinkti_myg

pav. 3.1.5.4 Sertifikato pasirinkimo operacija

          Sistema atvers sertifikato paieškos langą. Jame pasirinkite reikalingą sertifikatą ir paspauskite mygtuką „Atverti“ (angl. Open) arba du kartus pele paspauskite ant reikalingo sertifikato pavadinimo (žr.: pav. 3.1.5.5).

sertifikato pasirinkimas

pav. 3.1.5.5 Sertifikato pasirinkimo langas

          Sertifikato pasirinkimo langas bus uždarytas, o atstovo duomenų lange, lauke „Sertifikatas“, matysite pasirinkto sertifikato pavadinimą (žr.: pav. 3.1.5.6).

sertifikato ivestas

pav. 3.1.5.6 Pasirinkto sertifikato pavadinimas

          Norėdami išsaugoti įvestus atstovo duomenis, paspauskite mygtuką „Parvirtinti“. Jei visi laukai užpildyti teisingai, sistema praneš, jog „Atstovo duomenys sėkmingai išsaugoti.“ (žr.: pav. 3.1.5.7). Taip pat vartotojui bus suteikta „Rolė“ bei „Atstovo ID numeris“.

sekmingai issaugoti

pav. 3.1.5.7 Sėkmingai sukurtas naujas atstovas

          Jei duomenų saugojimo metu nustatoma, jog ne visi pravalomi laukai užpildyti, sistema praneš apie klaidą – „Ne visi privalomi laukai užpildyti“ (žr.: pav. 3.1.5.8). Tokiu atveju užpildykite visus likusius privalomus laukus ir paspauskite mygtuką „Patvirtinti“ dar kartą.

ne visi laukai uzpildyti

pav. 3.1.5.8 Ne visi privalomi laukai užpildyti

          Atkreipkite dėmesį į tai, jog laukelyje „Šalis“ gali būti įvedamas tik dviženklis šalies kodas. Jei šiame lauke bus įvesta netinkama reikšmė, sistema praneš, jog „Laukas „Šalis“ yra per ilgas. Įveskite 2 simbolių šalies kodą.“ (žr.: pav. 3.1.5.9).

salies kodas-klaida

pav. 3.1.5.9 Neteisingas šalies kodas

          Jei duomenų įvedimo lange paspausite mygtuką „Atšaukti“, naujo atstovo duomenų įvedimo langas bus uždarytas be jokių pakeitimų.