Administravimas

          Administravimo operacijos yra skirtos MDAS verslininkų portalo vartotojų bei taikomųjų programų administravimui. Visos operacijos, aprašytos šio skyriaus poskyriuose, pasiekiamos tik vartotojų bei taikomųjų programų administratoriaus teises turinčiam vartotojui. Jei vartotojas neturi administratoriaus teisių, šių operacijų, prisijungęs prie sistemos, jis nematys.

          Prisijungęs prie sistemos portalo administravimo teises turintis vartotojas be pagrindinių operacijų galės naudotis funkcija „Administravimas“ (žr.: pav. 3.1).

administravimas meniu

pav. 3.1 Administravimo meniu punktai

More:

Tvarkyti atstovų informaciją

Taikomųjų programų administravimas