Taikomųjų programų administravimas

          Taikomosios programos – tai programos, su kuriomis gali dirbti administruojamai įmonei priskirti atstovai. Norėdami priskirti arba panaikinti priėjimą prie šių programų, prisijunkite prie sistemos ir meniu pasirinkite tokius punktus: Administravimas Priskirti taikomąją programą. Sistema pateiks taikomųjų programų sąrašą (žr.: pav. 3.2.1).

pav. 3.2.1 Taikomųjų programų sąrašas

          Norėdami įmonės vartotojams priskirti taikomąją programą, paspauskite mygtuką „Priskirti“, esantį konkrečios programos informacinės eilutės pabaigoje (žr.: pav. 3.2.2 )

priskirti

pav. 3.2.2 Taikomosios programos priskyrimas

          Sėkmingai suteikus prieigą, sistema informuos, jog „Programa priskirta sėkmingai.“ (žr.: pav. 3.2.3).

sekmingai priskirta

pav. 3.2.3 Taikomoji programa sėkmingai priskirta

          Norėdami atšaukti taikomosios programos priskyrimą, paspauskite mygtuką „Atšaukti“, esantį konkrečios programos informacinės eilutės pabaigoje (žr.: pav. 3.2.4). 

atsaukti

pav. 3.2.4 Taikomosios programos panaikinimas

          Sėkmingai panaikinus programos priskyrimą, sistema informuos, jog „Programos priskyrimas pašalintas sėkmingai.“ (žr.: pav. 3.2.3).

panaikinta sekmingai

pav. 3.2.5 Taikomoji programa sėkmingai panaikinta