Atstovo priskyrimo panaikinimas

          Norėdami panaikinti atstovo priskyrimą įmonei, prisijunkite prie sistemos ir pagrindiniame meniu pasirinkite: Administravimas Tvarkyti atstovus. Sistema atvers įmonei, su kuria prisijungimo metu yra dirbama, priskirtų vartotojų sąrašą (žr.: pav. 3.1.4.1).

pagrindinis langas

pav. 3.1.4.1 Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas

          Atsidariusiame lange pasirinkite atstovą, kurio priskyrimą pageidaujate panaikinti, ir paspauskite to atstovo ID numerį (žr.: pav. 3.1.4.2).

paspausti ID

pav. 3.1.4.2 Pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūra

          Sistema atvers pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūros langą, jame paspauskite mygtuką „Panaikinti atstovo priskyrimą“ (žr.: pav. 3.1.4.3).

panaikinti priskyrima

pav. 3.1.4.3 Pasirinkto atstovo priskyrimo panaikinimo operacija

          Sistema pateiks priskyrimo panaikinimo patvirtinimo pranešimą – „Ar jūs tikrai norite panaikinti atstovo priskyrimą?“ (žr.: pav. 3.1.4.4).

informacinis pranesimas_OK

pav. 3.1.4.4 Atstovo priskyrimo panaikinimo patvirtinimas

          Paspauskite mygtuką „OK“ ir sistema panaikins vartotojo priskyrimą. Po priskyrimo panaikinimo matysite pradinį atstovų sąrašą.

          Jei priskyrimo panaikinimo patvirtinimo pranešimo nepatvirtinsite ir paspausite mygtuką „Cancel“ (žr.: pav. 3.1.4.5), pranešimas bus uždarytas be jokių pakeitimų. informacinis pranesimas_Cancel

pav. 3.1.4.5 Atstovo priskyrimo panaikinimo atšaukimas

          Norėdami grįžti į pradinį atstovų sąrašo langą, atstovo detalios informacijos lange paspauskite mygtuką „Atšaukti“.