Atstovo priskyrimas

          Norėdami įmonei priskirti naują atstovą, kuris yra registruotas sistemoje, tačiau priskirtas kitai įmonei, prisijunkite prie sistemos ir pagrindiniame meniu pasirinkite: Administravimas Tvarkyti atstovus. Sistema atvers įmonei, su kuria prisijungimo metu yra dirbama,  priskirtų vartotojų sąrašą (žr.: pav. 3.1.3.1).

pagrindinis langas

pav. 3.1.3.1 Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas

          Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką „Priskirti atstovą (žr.: pav. 3.1.3.2).

priskirti atstova

pav. 3.1.3.2 Naujo atstovo priskyrimas įmonei

          Sistema atvers priskiriamo atstovo ID įvedimo langą (žr.: pav. 3.1.3.3).

atstovo ID

pav. 3.1.3.3 Priskiriamo atstovo ID įvedimo langas

          Atsidariusio lango laukelyje „Atstovo ID“ įveskite atstovo, kuris jau registruotas sistemoje, ID numerį ir paspauskite mygtuką „Patvirtinti“ (žr.: pav. 3.1.3.4).

atstovo ID_patvirtinti

pav. 3.1.3.4 Įvesto atstovo ID patvirtinimas

          Sistema patikrins, ar įvestas teisingas ID numeris. Jei pagal įvestą ID numerį registruotų vartotojų duomenų bazėje nebus rastas joks vartotojas, sistema praneš apie klaidą – „Atstovas nerastas“ (žr.: pav. 3.1.3.5).

atstovas nerastas

pav. 3.1.3.5 Klaidos pranešimas, pateikiamas įvedus neegzistuojantį atstovo ID

          Jei pagal įvestą ID registruotas vartotojas randamas, sistema pateiks priskirto vartotojo detalios informacijos peržiūros langą (žr.: pav. 3.1.3.6).

sekmingas priskyrimas

pav. 3.1.3.6 Sėkmingai priskirto vartotojo detalios informacijos peržiūros langas, pateikiamas po sėkmingo priskyrimo

          Atstovo detalios informacijos peržiūros lange yra pasiekiamos tokios operacijos: „Keisti duomenis“ (operacija detaliai aprašoma skyriuje „Atstovo duomenų keitimas), „Pašalinti atstovo priskyrimą“ (operacija detaliai aprašoma skyriuje „Atstovo priskyrimo panaikinimas), „Atšaukti“ –naudojama, norint grįžti į pradinį atstovų sąrašą.