Atstovo duomenų keitimas

          Norėdami pakeisti įmonei priskirto atstovo duomenis, prisijunkite prie sistemos ir pasirinkite pagrindiniame meniu: Administravimas Tvarkyti atstovus. Sistema atvers įmonei, su kuria prisijungimo metu yra dirbama,  priskirtų atstovų sąrašą (žr.: pav. 3.1.2.1).

pagrindinis langas

pav. 3.1.2.1 Pagrindinis atstovų informacijos tvarkymo langas

          Atsidariusiame lange pasirinkite atstovą, kurio informaciją pageidaujate keisti, ir paspauskite to atstovo ID numerį (žr.: pav. 3.1.2.2).

paspausti ID

pav. 3.1.2.2 Pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūra

          Sistema atvers pasirinkto atstovo detalios informacijos peržiūros langą – jame paspauskite mygtuką „Keisti duomenis“ (žr.: pav. 3.1.2.3).

keisti duomenis

pav. 3.1.2.3 Pasirinkto atstovo duomenų keitimo operacija

          Sistema atvers pasirinkto atstovo duomenų keitimo langą, kuriame aktyvūs laukai bus tie, kurių reikšmes galite keisti (žr.: pav. 3.1.2.4).

pav. 3.1.2.4 Pasirinkto atstovo duomenų keitimo laukai

          Pakeitę atstovo informaciją, patikrinkite, ar visi pažymėti privalomieji laukai (žym.: * ) yra užpildyti, ir paspauskite mygtuką „Patvirtinti“ (žr.: pav. 3.1.2.5).

keisti duomenis_patvirtinti

pav. 3.1.2.5 Duomenų keitimo patvirtinimas

          Jei visi privalomi laukai užpildyti, sistema praneš, jog „Modifikuojami kito naudotojo duomenys, nei operaciją vykdančio naudotojo. Atstovo duomenys sėkmingai pakeisti.“

sekmingas duomenu pakeitimas

pav. 3.1.2.6 Sėkmingo duomenų pakeitimo pranešimas

          Norėdami uždaryti vartotojo detalios informacijos langą po sėkmingo duomenų pakeitimo, paspauskite mygtuką „Atšaukti“.

keisti duomenis_atsaukti

pav. 3.1.2.7 Duomenų keitimo atšaukimas

          Jei pakeistų duomenų išsaugoti nenorite, paspauskite mygtuką „Atšaukti“ (žr.: pav. 3.1.2.7). Atstovo duomenų keitimo langas bus uždarytas be jokių pakeitimų. Sistema pateiks įmonei priskirtų vartotojų pradinį sąrašą.