Prisijungimas prie MDAS

            Norėdami prisijungti prie MDAS verslininko portalo, atidarę pagrindinį portalo langą, paspauskite mygtuką „Prisijungti“ (žr.: pav. 2.1.1.2).

prisijungimas

pav. 2.1.1.1 Prisijungimo prie MDAS verslininko portalo langas

          Sistema pateiks sertifikato pasirinkimo langą (žr.: pav. 2.1.1.2).

sertifikato pasirinkimas

pav. 2.1.1.2 Sertifikato pasirinkimo langas

          Pažymėkite reikalingą sertifikatą pele ir paspauskite mygtuką „OK“. Jei vartotojui yra priskirta daugiau nei viena atstovaujama įmonė, sistema pateiks atstovaujamos įmonės pasirinkimo langą, kuriame vartotojui bus matomos visos jam priskirtos atstovaujamos įmonės (žr.: pav. 2.1.1.3).

          Jei vartotojui priskirta viena atstovaujama įmonė, šis langas nebus rodomas. Kai bus pasirinktas sertifikatas, sistema pateiks pagrindinį langą bei praneš apie sėkmingą prisijungimą: „Jūs sėkmingai prisijungėte prie sistemos.“ (žr.: pav. 2.1.1.5).

atstovaujamos_imones_pasirinkimas

pav. 2.1.1.3 Vartotojo atstovaujamų įmonių sąrašas

          Norėdami pasirinkti vieną iš pateiktų įmonių, paspauskite nuorodą „Pasirinkti“, esančią konkrečios įmonės informacinės eilutės pabaigoje (žr.: pav. 2.1.1.4).

atstovaujamos_imones_pasirinkimas_pasirinkti

pav. 2.1.1.4 Vartotojo atstovaujamos įmonės pasirinkimas

          Prisijungus sėkmingai matysite pranešimą: „Jūs sėkmingai prisijungėte prie sistemos.“ (žr.: pav. 2.1.1.5).

sekmingas_prisijungimas

pav. 2.1.1.5 Langas, atidaromas sėkmingo prisijungimo prie sistemos atveju