Atstovaujamos įmonės pakeitimas

            Jei vartotojui, sukurtam MDAS verslininko portale, yra priskirta daugiau nei viena atstovaujama įmonė, prisijungus prie portalo, bet kuriuo metu galima pakeisti pasirinktą atstovaujamą įmonę. Norėdami pakeisti įmonę, paspauskite nuorodą „Pakeisti“, esančią šalia atstovaujamos įmonės informacijos (žr.: pav. 2.1.2.1).

atstovaujamos_imones_pakeitimas

pav. 2.1.2.1 Atstovaujamos įmonės pakeitimo operacija

          Kai paspausite nuorodą „Pakeisti, sistema pateiks vartotojui priskirtų atstovaujamų įmonių sąrašą (žr.: pav. 2.1.2.2).

Nepavadinta

pav. 2.1.2.2 Vartotojui priskirtų atstovaujamų įmonių sąrašas

          Pateiktame sąraše pasirinkite reikalingą įmonę ir paspauskite nuorodą „Pasirinkti“, esančią konkrečios įmonės informacinės eilutės pabaigoje (žr.: pav. 2.1.2.2).

          Paspaudus nuorodą „Pasirinkti“, atstovaujamų įmonių sąrašas bus uždarytas ir vartotojas matys pagrindinį sistemos langą.