Jei naudojatės Mozilla Firefox naršykle

          Prieš pradėdami dirbti su MDAS verslininko portalu, patikrinkite naršyklės nustatymus. Atidarę naršyklės langą, pagrindiniame meniu pasirinkite: „Tools Options...“ (žr.: pav. 1.2.3.1).

mozilla_meniu

pav. 1.2.3.1 Pasirenkami pagrindinio meniu punktai

          Bus atidarytas naršyklės nustatymų langas. (žr.: pav. 1.2.3.2).

pav. 1.2.3.2 Papildomi naršyklei reikalingi nustatymai

          Paspauskite viršutinę ikoną „Content“ ir varnelėmis pažymėkite laukelius, esančius šalia „Enable JavaScript“ ir „Enable Java“, jei jie nėra pažymėti (žr.: pav. 1.2.3.3).

options

pav. 1.2.3.3 Papildomi naršyklei reikalingi nustatymai

          Pirmą kartą atvėrus MDAS verslininko portalo nuorodą, naudojant Mozilla Firefox naršyklę, bus pateiktas langas, perspėjantis apie nenustatytą sertifikato užsakovą. Tokiu atveju turite paspausti ant nuorodos „Or you can add an exception“ (žr.: pav. 1.2.3.4).

Failed

pav. 1.2.3.4 Perspėjimas apie nenustatytą sertifikato užsakovą

          Paspaudus nuorodą, bus pateiktas pav. 1.2.3.5 pavaizduotas pranešimas. Paspauskite mygtuką „Add Exception“.

add exception

pav. 1.2.3.5 Perspėjimas apie nenustatytą sertifikato užsakovą

          Atsidariusiame lange paspauskite mygtuką „Get Certificate“ (žr.: pav. 1.2.3.6).

gat Certificate

pav. 1.2.3.6 Papildomi prisijungimo nustatymai

          Atsidarius pav. 1.2.3.7 pavaizduotam langui, paspauskite mygtuką „Confirm Security Exception“.

confirm

pav. 1.2.3.7 Papildomi prisijungimo nustatymai

          Naršyklėje bus atidarytas pradinis MDAS verslininko portalo langas (žr.: pav. 1.2.3.8).

pav. 1.2.3.8 Pradinis verslininko portalo puslapis