Jei naudojatės Internet Explorer naršykle

          Paspaudus mygtuką „Išsaugoti, bus atidarytas langas (žr.: pav. 2.2.3.1.1), kuriame turėsite pasirinkti norimą atlikti operaciją.

saugoti pranesima Explorer

pav. 2.2.3.1.1 Deklaracijos pranešimų saugojimo funkcija

          Kai paspausite mygtuką „Saugoti“ (angl. Save), atsidarys langas (žr. pav. 2.2.3.1.2), kuriame reikia pasirinkti, kurioje kompiuterio direktorijoje norima išsaugoti dokumentą. Jei reikia, pakeiskite dokumento pavadinimą ir paspauskite mygtuką „Saugoti (angl. Save).

saugoti pranesima Explorer 2

pav. 2.2.3.1.2 Deklaracijos pranešimų saugojimo funkcija

          Po šių veiksmų dokumentas bus išsaugotas pasirinktoje kompiuterio vietoje.